Domov mládeže

Příjmení, jméno, titul
E-mail
Telefon
Místnost
Vedoucí vychovatelka
Pokorná Lenka, Mgr.

543 424 517

D 117a
Vychovatelka
Bušková Milena, Mgr.

543 424 535

C 235

Vychovatel

Hlaváček Tomáš, Mgr.

543 424 550

D 117

Noční vychovatelka

Jiříčková Helena

543 424 550

D 117

Vychovatelka

Kašubová Barbora, MgA., Bc.

543 424 535

C 235

Vychovatel

Kračmar Mojmír

543 424 551

D 217a
Vychovatelka
Neumann Vašáková Simona

543 424 552

D 201a

Noční vychovatelka

Veselá Dagmar

543 424 550

D 117