Vánoční večeře

Lenka Pokorná Domov mládeže

Jako každoročně jsme se ve středu 20. prosince sešli na slavnostní vánoční večeři. Přítomni jsme byli my žáci, dále všichni naši vychovatelé a pan ředitel.

Připravili jsme si krátký kulturní program, pan ředitel pronesl vánoční proslov a naši vychovatelé nejlepší z nás odměnili drobnými cenami.

Celý večer byl moc příjemný. Moc děkujeme pracovníkům školní kuchyně za přípravu opravdu krásného menu.

A všem přejeme příjemné přižití vánoční ch svátků a hodně úspěchů v roce 2024!