Slavnostní večeře

Lenka Pokorná Domov mládeže

V úterý 17.12.2019 jsme se již tradičně v čase adventu sešli v jídelně školy na slavnostní večeři. Večer zahájil slavnostním úvodním slovem pan ředitel. Potom následoval krátký kulturní program, který nacvičili a předvedli členové hudebního kroužku pod vedením paní vychovatelky Vašákové. Poslechli jsme si povídání o tradičních vánočních zvycích v naší zemi a  zpěv koled a písní za doprovodu elektronických varhan a dvou kytar. Po programu došlo k vyhodnocení a odměňování nejlepších žáků ze všech výchovných skupin našeho domova mládeže. Celý večer svými slovy zakončila paní vedoucí vychovatelka.

..a za výbornou slavnostní večeři děkujeme celému týmu kuchařek pod vedením paní Halámkové.

Žáci a studenti domova mládeže