Poznáváme okolí domova mládeže

Lenka Pokorná Domov mládeže

První poznávací vycházky ve škol.roce 2023/24 všech 1. ročníků- Jílováků- se konaly 5.9. a 7.9.2023 pod vedením paní vychovatelky Vašákové.

Cílem bylo poznat okolí domova mládeže. Vyrazili jsme přes park po Celní ulici kolem tramvajových zastávek až na hlavní třídu – Vídeňskou.

Zjistili jsme, kde nakoupit jídlo, sešity do školy, léky, kde se můžeme bez objednání ostříhat nebo kudy do nemocnice, a kterou tramvají se dostaneme do cíle naší cesty.

Objevili jsme také první a jedinou mešitu v republice, obdivovali přes řeku Svratku panorama Špilberku  – brněnského hradu. Kolem cukrárny na Křížové s názvem…Sorry ,pečeme jinak jsme došli až na Mendlovo náměstí, které je čerstvě opravené a vévodí mu socha Hrachovina  – pocta zakladateli vědec. disciplíny –  GENETIKY – J. G. Mendelovi. Prošli jsme si i park se skleníkem, kde J. G .Mendel bádal.

Na „Mendláku“ jsme si ujasnili, kde si můžeme koupit „šalinkartu“ a jízdenky na MHD a, že zde vaří Starobrněnské pivo.

Během vycházky jsme odpovídali na vědomostní otázky, které se týkaly toho, co jsme viděli, a každý , kdo věděl odpověď dostal sladkou odměnu. 🙂

Kdo chtěl, určitě si z vycházky něco o Brně „odnesl“.