Objevovali jsme brněnské podzemí

Lenka Pokorná Domov mládeže

V úterý 13. 3. 2018 jsme se s paní vychovatelkou vydali prozkoumat taje brněnského podzemí pod Zelným trhem. Na začátku prohlídky nás přivítala milá paní průvodkyně, která nás doprovázela po celou dobu.

Procházeli jsme s ní soustavu původních brněnských sklepů. Sklepy byly původně zcela oddělené, ale momentálně jsou propojeny chodbami (díky tomu už se zde bohužel nedají napodobit autentické klimatické podmínky).

Každý ze sklepů byl věnován určité instalaci ukázky toho, k čemu se dříve sklepy využívaly a jak se dříve v Brně žilo. Od vinařského sklepa přes alchymistickou dílnu až po hospodu. To je jenom malý výčet z oblastí, kterým byly instalace věnovány.

Když jsme se dostali až do sklepní hospůdky, byla naše cesta za poznáním u konce. Myslím si, že tento malý výlet do dějin Brna zanechal alespoň nějakou, byť malou, informaci v hlavě každého z nás.

Jakub Starý, domov mládeže