Domov mládeže


Pro školní rok 2018/19 máme ještě několik volných míst. Ubytováváme žáky všech středních škol a VOŠ v Brně.


Chceš využít náš Domov mládeže? Stejně jako máme moderní školu, tak máme i moderní Domov mládeže, který se nachází přímo v areálu školy a můžeš tak přejít suchou nohou z pokoje přímo do školy. Kromě ubytování ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích můžeš využít nabídku mimoškolních činnosti - kroužky, návštěvy divadla a kina, sportovní aktivity a další. Kromě ubytování a výchovně vzdělávací činnosti pro naše studenty nabízíme totéž všem mimobrněnským žákům a studentům středních škol a vyšších odborných škol. 

Ubytováni budete v moderním a čistém prostředí.

Máme vlastní jídelnu, takže žádná dovážená strava a stravování zajišťujeme po celý den, tzn. snídaně, obědy i večeře.


Ubytování je poskytováno ve dvou a třílůžkových pokojích. Součástí domova mládeže je i jídelna s celodenním stravováním (snídaně, přesnídávka, oběd a večeře). Na víkendy odjíždějí žáci domů. Přijet mohou již v neděli večer od 18,00 do 22,00 hodin. Domov mládeže je zařazen do 1. kategorie a má dobré zázemí pro podporu studia.

Podmínky přijetí: Při umísťování žáka se přihlíží ke vzdálenosti místa bydliště, dopravní obslužnosti, sociálním poměrům a zdravotnímu stavu.  

Cena za ubytování: Výše úplaty za ubytování byla stanovena v souladu s § 5, odst. 1 – 3, vyhl. 108/2005 Sb. ve výši 1300,- Kč/měsíc. Výše úplaty za ubytování se nemění, i když žák nebo student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. 

Cena za ubytování je od 1. 9. 2018 1 300,- Kč lůžko/měsíc

Cena za stravování
snídaně a přesnídávka 29,00 Kč
oběd 30,00 Kč
večeře 33,00 Kč
CELKEM 92,00 Kč
 

Kromě příjemného lenošení a různých aktivit mají žáci také povinnosti, jako je dodržování Vnitřního řádu DM pro jednotlivé věkové kategorie. O dobré práci výchovných pracovníků svědčí dlouholetá spokojenost rodičů i dobré výsledky našich žáků v jednotlivých školách – zkrátka – o žáky je u nás dobře postaráno!

Domov mládeže Jílová 38, při SŠ polytechnické, nabízí ubytování všem studentům vyšších odborných škol a vysokých škol. Součástí ubytování je aktivní využití volného času včetně mnoha sportovních aktivit, které vedou k plnohodnotnému využívání volného času.
Ubytování je poskytováno ve třílůžkových pokojích /pro studenty VŠ dvoulůžkových pokojích/ s umyvadlem a společným sociálním zařízením na každém podlaží. Na víkendy odjíždějí studenti domů. Přijet mohou již v neděli večer od 18,00 do 22,00 hodin. Domov mládeže je zařazen do 1. kategorie a má dobré zázemí pro podporu studia.

Cena za ubytování je od 1. 9. 2018 stanovena:

  • pro studenty VOŠ na 1 300,- Kč lůžko/měsíc

    Přihlášky a bližší informace podá Mgr. Lenka Pokorná – nebo na telefonu 543 424 517, 543 424 550, 601 576 041.

Domov mládeže při SŠ polytechnické, Jílová 36g, nabízí volné kapacity pro ubytování žáků z jiných SŠ a účastníkům vzdělávacích a sportovních aktivit pořádaných školou. Ubytování je zajištěno ve třílůžkových pokojích se společným sociálním zařízením s případnou možností stravování.

Objednávky ubytování přijímáme min. 24 hod. předem na adrese: nebo na telefonu 543 424 517, 543 424 550, 601 576 041. 

Objednávky stravy přijímáme min. 24 hod. předem u vedoucí stravovacího provozu na tel.: 543 424 549, 777 767 056.

Kategorie ubytování osoba / lůžko / noc
Dvoulůžkový pokoj s příslušenstvím                     400,00 Kč
Třílůžkový pokoj bez příslušenství                         260,00 Kč
​Ubytování v samostatném bytě ​                            560,00 Kč

Stravování: v rámci jídelníčku včetně DPH
snídaně       47,00 Kč
oběd            72,00 Kč
večeře         69,00 KčCentrum sportu nabízí podmínky pro pravidelné pohybové aktivity dětí z naší a spádových škol. Nejsou určeny jen pro talentované děti, ale pro všechny. Centra sportu zabezpečují pravidelnou pohybovou činnost dle týdenního rozvrhu aktivit, viz níže.

Centrum sportu na Jílové v letošním roce nabízí široké spektrum zájmových činností – tenis, volejbal, posilování, florbal, futsal, plážový volejbal, plavání, které jsou určeny pro žáky středních škol ve věku 15 – 20 let.

Kromě plaveckého bazénu jsou všechny sportoviště v areálu školy SŠP Jílová 36g. Kroužky vedou učitelé tělesné výchovy střední školy a vychovatelé Domova mládeže.

Klubový příspěvek je pro letošní školní rok stanoven na 100,- Kč za osobu a členský příspěvek AŠSK ČR ve výši 20,- Kč. Po zaplacení klubového příspěvku je možno navštěvovat více kroužků. Pojištěnci VZP mohou využít finančního příspěvku VZP ČR z projektu Sportuj ve škole.

Zájmová činnost 

Pravidelná zájmová činnost je uskutečňována v zájmových útvarech. Nabídka činnosti každoročně odráží zájem žáků. Nabízíme kroužky sportovní i kulturní. Kromě pravidelné zájmové činnosti se mohou žáci zúčastňovat také celé řady dalších aktivit, jako jsou např. různé sportovní soutěže, návštěvy zajímavých míst, výlety či návštěvy divadel.

V letošním školním roce pracují tyto kroužky.


Důležité dokumenty ke stažení