Web

Skip Navigation Linkszajemci-obor-i-informace

​​​

​Instalatér (36-52-H/01)

Tříletý učebn​​í obor zakončený závěrečnou zkouškou

Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné a odborná příprava pro povolání Instalatér

Způsob ​​ukončení: závěrečná zkouška, výuční list

​​​​​​​​​​Přihláška
Kritéria přijímacího řízení

Zdravotní způsobilost
ŠVP - 3 leté studium denní
ŠVP - 3 leté studium denní (od 1.9.2016)

EUROPASS-CZ

EUROPASS-ENG

Dodatky Europass

Obor instalatér je tradičním a dlouhodobě špičkovým oborem na naší škole. Obsah studia tvoří všeobecně vzdělávací a odborné učivo, které je rozvrženo do jednotlivých předmětů. Teoretická výuka probíhá v moderně vybavených odborných učebnách, praktická část výuky je prováděna částečně ve školních dílnách a ve vyšších ročnících též na různých stavbách. Výuka je vhodně doplňována různými exkurzemi a školeními odborných firem.


Uplatnění absolventů

Absolvent oboru se uplatní při montáži, opravách a údržbě vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a vnitřních rozvodů plynu včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů. Součástí vzdělávání je i příprava k získání svářečských certifikátů.
Další zajímavou a často využívanou možností je pokračování v dalším studiu na naší škole. Mnoho našich žáků se po vyučení rozhodne pro získání výučního listu v oboru Elektrikář-silnoproud a tím získají oprávnění k montáži elektrických součástí rozvodů nebo pro dvouleté nástavbové studium Stavební provoz, zakončené maturitní zkouškou. Není výjimkou, že absolventi tohoto studia úspěšně zvládnou také vysokoškolské studium.