Technická zařízení budov

Technická zařízení budov

Tady bude obrázek

Proč studovat Technická zařízení budov?


Pokud máš blízko k matematice, počítačům a technice, může být studium Technických zařízení budov tím nejlepším oborem, který můžeš studovat. Hlavní náplní tohoto oboru je navrhování, projektování a následná kontrola provedené práce. Půlka maturantů pak pokračuje na vysokou školu. Přidáš se?

O absolventy tohoto oboru je na trhu práce zájem – o uplatnění se tak bát rozhodně nemusíš. Získáš potřebné teoretické znalosti a všechny si je vyzkoušíš i v praxi, ať už v moderně vybavených dílnách a učebnách nebo rovnou u spřátelených firem. Ovládneš AutoCAD, program pro projektování a konstruování, který používají profesionálové po celém světě.


Přihláška ke studiu (PDF)
Školní vzdělávací program (PDF)
Informace o přijímacím řízení

KÓD OBORU A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
36-45-M/01   Technická zařízení budov

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s maturitou

DÉLKA STUDIA
Čtyřleté studium

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky se konají z českého jazyka a matematiky. Kompletní informace o přijímacích zkouškách zde.

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ
30


 • Dobré uplatnění

  Na odborných pozicích ve stavebnictví je dlouhodobě málo odborníků. O práci se bát nemusíš, s tímhle oborem budeš nenahraditelný.

 • Práce v pohodlí

  Tvou hlavní pracovní náplní je navrhování, projektování a kontrola provedené práce. V zimě tak můžeš zůstat doma v teple.

 • Skvělá praxe

  S programem AutoCAD budeš navrhovat i přímo pro firmy. Získáš tak všechny potřebné dovednosti, které můžeš uplatnit hned po škole.

 • Můžeš pokračovat ve studiu na vysoké škole

  Půlka maturantů tohoto oboru se každoročně hlásí (a dostane) na vysokou. Takže pokud budeš chtít, proč nejít taky?

 • Příprava pro vedoucí funkce

  V rámci oboru tě připravíme i pro manažerské pozice. Absolventi jsou často stavbyvedoucí či kontroloři, kteří zajišťují, že je vše v pořádku.


 

Jaké mají absolventi uplatnění?


S tímto maturitním oborem se uplatníš především v oblasti technických zařízení budov, stavitelství a příbuzných oborech v oblasti přípravy staveb, jejich realizace a to především na pozicích technik, mistr nebo stavbyvedoucí. Uplatnit se ale můžeš i jako projektant nebo ve státní správě!

Alt text obrázku
 

Profil absolventa


 • Získáš znalosti o zpracování dokumentace staveb včetně znalostí o příslušných technicko-právních předpisech a normách
 • Naučíš se vypracovávat projektovou dokumentaci v oblasti vzduchotechniky, vytápění, zdravotechniky a zásobování plynem
 • Prakticky se naučíš pracovat s počítačovými programy na plánování a projektování
 • Získáš znalosti ze všeobecného strojírenství a technologie včetně strojních součástí a strojů zaměřených k oboru
 • Ovládneš pravidla vedení týmu, dodržování hygienických norem i právních předpisů
Názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v předmětech
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk 3 2 2 3 10
Cizí jazyk 3 3 3 3 12
Občanská nauka 0 1 1 1 3
Dějepis 2 0 0 0 2
Ekologie 1 0 0 0 1
Fyzika 2 2 0 0 4
Matematika 4 3 3 3 13
Chemie 1 0 0 0 1
Deskriptivní geometrie 0 2 0 0 2
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 1 2 1 1 5
Odborné vyučovací předměty
Ekonomika 0 0 2 2 4
Technické kreslení 2 2 0 0 4
Základy stavitelství 3 2 0 0 5
Technologie 0 2 0 0 2
Mechanika 3 3 0 0 6
Strojnictví 2 2 0 0 4
Vytápění 0 1 3 3 7
Vzduchotechnika 0 0 3 2 5
Zdravotní technika 0 0 3 4 7
Rozvod a využití plynu 0 0 1 1 2
Konstrukční cvičení 0 0 4 4 8
Laboratorní cvičení 0 0 3 3 6
Elektrotechnika 0 0 1 0 1
Praxe 3 3 0 0 6
Celkem hodin týdně 32 32 32 32 128
 

Jak to u nás vypadá?