Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Tady bude obrázek

Proč studovat mechanika?


Jako Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení získáš znalosti ze dvou oborů, tak proč se omezovat jen na jeden? S tímhle oborem získáš znalosti a dovednosti elektrikáře a instalatéra – na stavbách pak zvládneš opravit téměř cokoliv! A mimo to získáš znalosti navrhování a plánování.

A o uplatnění se rozhodně bát nemusíš. Díky praxi, která probíhá v moderních dílnách, laboratořích i u spřátelených firem, můžeš po škole nastoupit rovnou do praxe – ať už jako zaměstnanec, nebo podnikatel. A pokud budeš mít zájem, klidně pokračuj na vysokou školu! Každý rok se tam dostane spousta maturantů tohoto oboru.


Přihláška ke studiu (PDF)
Školní vzdělávací program (PDF)
Informace o přijímacím řízení

KÓD OBORU A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
39-41-L/02  Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s maturitou

DÉLKA STUDIA
Čtyřleté studium

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky se konají z českého jazyka a matematiky. Kompletní informace o přijímacích zkouškách zde.

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ
30


 • Skvělé uplatnění

  Po elektrikářích i instalatérech je obrovská poptávka na trhu práce. A ty budeš umět obojí!

 • Výuční list jako bonus

  Po ukončení 3. ročníku budeš dělat závěrečné zkoušky oboru Elektrikář a získáš i potřebné certifikace.

 • Nemusíš pracovat jen rukama

  Získáš znalosti plánování a navrhování – pokud tě to bude bavit víc, proč se nezaměřit právě na tohle?

 • Na stavbě zvládneš opravit téměř cokoliv

  Díky skvělým teoretickým znalostem a praxi budeš vědět, jak opravit a nainstalovat téměř cokoliv.

 • Můžeš pokračovat na vysokou školu

  Pokud tě studium bude bavit, pokračuj ve studiu na vysoké škole, třeba na strojírenské fakultě!


 

Jaké mají absolventi uplatnění?


Budeš mít znalosti v oblasti instalatérské i elektrotechnické i v příbuzných oborech. Kromě instalatéra a elektrikáře se můžeš stát servisním technikem nebo vedoucím provozovny, elektromechanikem či samostatně podnikat, například v oblasti technických zařízení budov a elektrotechnických zařízení.

Alt text obrázku
 

Profil absolventa


 • Naučíš se číst technickou dokumentaci a zhotovovat konstrukční výkresy a náčrty s použitím materiálových a technických norem
 • Budeš umět správně volit a používat materiál, nářadí, pracovní pomůcky i mechanizační prostředky
 • Ovládneš i kontrolu, sledování a hodnocení vykonané práce, zvládneš provádět i základní výpočty cenotvorby
 • Budeš umět provádět základní instalatérské práce, rozměřovat a zhotovovat rozvody i posuzovat optimální pracovní podmínky
 • Porozumíš technickým principům využívání a rozvodu elektriké energie i jejich vzniku a přenosu
Názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v předmětech
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 3 2 2 3 10
Cizí jazyk 3 3 3 3 12
Občanská nauka 0 1 1 1 3
Dějepis 2 0 0 0 2
Matematika 2 2 3 3 10
Fyzika 2 1 0 0 3
Chemie 2 0 0 0 2
Základy ekologie 1 0 0 0 1
Informační a komunikační technologie 1 1 1 1 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Ekonomika 0 1 1 1 3
Odborné vyučovací předměty
Základy stavitelství 2 0 0 0 2
Strojnictví 1 0 0 0 1
Vytápění a vzduchotechnika 1 1 1 2,5 5,5
Instalace vody a kanalizace 1 1 1 2 5
Plynárenství 0 0 0 2,5 2,5
Technické kreslení 1 1 1 1 4
Měření a regulace 0 0 1 1 2
Základy elektrotechniky 3 0 0 0 3
Elektrické stroje a přístroje 0 3 0 0 3
Elektronika 0 0 2 0 2
Rozvod a užití el. energie 0 2 1 0 3
Elektrotechnologie 1 0 0 0 1
Elektrická měření 0 0 2 0 2
Automatizace 0 0 0 2 2
Odborný výcvik 6 12 12 6 36
Celkem hodin týdně 34 33 34 31 132
 

Jak to u nás vypadá?