Zasedání velkého parlamentu

Lenka Pokorná Žákovský parlament

Dne 28.05. 2024 jsme s panem ředitelem a žáky naší školy opět zasedli v aule a prodiskutovali klima školy. V 8:00 začal program zasedání, my, jako parlament, jsme představili akce a činnosti, které jsme zvládli za letošní šk. rok 23/24 a dotázali se, jestli by někdo neměl zájem jít k nám do parlamentu. Následovala klasická zpětná vazba od žáku v podobě analýzy SWOT, kdy jsme si vyslechli jak pozitivní a negativní stránku školy, ale také hezké příležitosti školy a nějaké hrozby. Následně žáci dostali příležitost sepsat individuální otázky pro pana ředitele. V 9:00 se dostavil pan ředitel, uvedl pár slovy svoje plány ke konci roku a pokračovali jsme k připraveným prezentacím SWOT a otázkám. Pan ředitel se snažil zodpovědět všechny dotazy, pokud bylo možno a stručně a jasně vysvětlit. Nakonec jsme uspořádali odpočinkové aktivity Kahoot.it! a Bingo, které si žáci užili.