Vyhráli jsme soutěž o nejinspirativnější projekt roku 2018!

Lenka Pokorná Žákovský parlament

V úterý 13. 11. 2018 jsme se my, žákovská rada SŠP Brno, Jílové zúčastnili soutěže „Co dělají školy pro demokracii?“. Tato soutěž přivedla do Valdštejnského paláce osm škol z celé České republiky, aby předvedly své projekty. Konkurence byla veliká také proto, že proběhlo nejdříve online hlasování, kde mohla veřejnost na základě krátkého videa o finalistech rozhodnout.

My jsme se rozhodli do soutěže přihlásit náš projekt Patronů pro první ročníky. Patroni jsou žáci z vyšších ročníků, kteří pomáhají prvákům při adaptaci na nové školní prostředí a napomáhají zvládat nároky kladené na středoškoláka.

Před samotným online hlasováním jsme museli natočit video. Výsledek, který měl jednu minutu a dvacet vteřin zabral jeden natáčecí den a další hodiny stříhání do výsledné podoby. S videem jsme byli opravdu spokojení a natáčení nás bavilo.

I přes emocemi naplněný víkend před koncem hlasování, kdy jsme neměli nic jistého, jsme se konečně vydali v úterý časně z rána do hlavního města. Cestou nervozita stoupala a my si připravovali náš výstup nejisti tím, co nás čeká. Blížili jsme se k majestátní budově Valdštejnského paláce, kde sídlí senát ČR a pomalu začali zatajovat dech.

Po krátké prohlídce reprezentativních prostor jsme byli uvedeni do sálu, kde jsme se nechali pohltit atmosférou soutěživosti. Byli nám mimo jiné představeni 1. místopředsedkyně senátu Miluše Horská, ekonom Tomáš Sedláček, herec a zpěvák Adam Mišík a studentka a aktivistka Eman Ghalebová.

Soutěž začala a školy prezentovaly své projekty. Výstupy vypadaly různě, někdo si vzal na pomoc plakát, jiný mluvil naučený monolog a někteří prezentovali z patra. Po výstupech se hlasovalo pomocí kuliček, které se vhazovaly do sklenic patřících jednotlivým školám. Projekty byly pěkné, ale vítěz mohl být pouze jeden a my měli to štěstí jím být. Po vyhlášení výsledků nastala euforie a kolotoč gratulací, po kterém proběhl krátký rozhovor pro ČT:D.

Jsme velice vděční, že jsme se mohli zúčastnit celého projektu, děkujeme jeho pořadatelům, hostům a také děkujeme lidem, kteří nás podpořili a kteří pro nás hlasovali. V neposlední řadě patří velké poděkování naší škole a panu řediteli, že nám umožnil tento projekt a že nás v něm podpořil. Těšíme se na další projekty, protože my z Jílové se jen tak neunavíme. #skolaprodemokracii

Žákovská rada z Jílové