Seminář o plnění Úmluvy o právech dítěte v ČR

Jiří Jurda Žákovský parlament

Dne 22. dubna se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v Praze se pořádal seminář na téma „Participace dítěte na věcech veřejných, zejména v rozhodovacích procesech orgánů a institucí veřejné správy“. Na tomto zasedání měl mimo jiných Žákovských parlamentů účast i Žákovský Parlament Střední školy polytechnické Brno, Jílová.

V rámci tohoto semináře proběhl Národní workshop participace projektu YouPart, jehož cílem je zformovat celostátní výstup z pohledu participačních struktur.

Cílem tohoto semináře a workshopu bylo navrhnout následující kroky k pokročení práv dětí a mládeže. Projednávali se důležitá témata, které přímo i nepřímo souvisí s obecnými právy dětí a mládeže, jejich rozhodovací práva a nesmíme zapomenout na jejich vzdělávací program. I o tomto se jednala debata mezi Žákovskými parlamenty a hlavními a vedlejšími představiteli vlády za dětská práva. Přítomni byli z těchto sfér například, ministryně životního prostředí (Ing. Bc. Anna Hubáčková), Předsedkyně Výboru pro práva dětí RVLP (Mgr. Klára Laurenčíková), Poslankyně a právnička specializovaná na trestní právo a kriminologii (prof. JUDr. Helena Válková, CSc.), předseda národního Parlamentu dětí a mládeže (Kamil Černý), Předseda české sekce DCI (RNDr. Miroslav Prokeš) atd.

Mezi nový usneseními Národního semináře Parlamentu dětí a mládeže ČR a návrhy pro projekt YouPart a českou sekci DCI byli:

  • Modernizace výuky
  • Vytvořit závaznou příručku pro pedagogy
  • Zvednutí mzdy učitelům a pedagogům
  • Pravidelné školení
  • Návrh na zřízení dětského Ombudsmana

Účast na takovém zasedání je pro nás důležitá. Máme povědomí o aktuálním dění v těchto organizacích a taky je to dobrý motivační pohled, protože i my můžeme růst, a i když jsme teprve na začátku a naše jurisdikce je nyní pouze škola Jílová a její okolí, tak si myslím, že jednoho dne bychom i my mohli být právoplatnými členy, kteří ví, o čem mluví na takových zasedání a jejich slova mají určitou váhu. Proto je naše účast na těchto zasedání důležitá a více než přínosná.

Timon Král, Třída: MP3