Rozhoduj o Evropě

Lenka Pokorná Žákovský parlament

Dne 2.10. se část našeho parlamentu zúčastnila regionálního semináře s názvem „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“, který se konal v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.

1. část zúčastněných si vyzkoušela, jaké to je reprezentovat stát Evropské Unie v Evropském parlamentu (1 člověk = 1 stát).

2. část zúčastněných si naopak vyzkoušela reprezentovat politickou stranu EU (skupina 3 = 1 strana).

Po řešení problematiky na téma agenda Nařízení o obnově přírody, se jak zastupitelé států, tak zastupitelé politických stran sešli, aby projednali a prodiskutovali závěrečnou podobu agendy podle představ jak stran, tak států. Závěrečná podoba agendy po diskuzi neprošla.

Poté následovalo první zadání workshopu ve skupinách. Každá skupina dostala téma k debatě, např.: váš názor na připojení nových států do EU nebo názor na budoucnost ČR v EU.

Druhé zadání workshopu spočívalo ve vymyšlení názvu, hesla a programu politické strany, ke kterému dostaly skupinky krátký popis, následovala prezentace politických stran a jejich vyhodnocení které probíhalo hlasováním přítomných. Dokonce vyhrála skupinka, jejíchž součástí byl člen našeho parlamentu!

Jsme rádi, že jsme se tohoto projektu zúčastnili a vyzkoušeli si, jaké to je rozhodovat o dění v Evropské Unii. Určitě velmi cenná a zajímavá zkušenost.

Nico Budík, DV.2