PF 2022

Jiří Jurda Žákovský parlament

Vážení učitelé, milí žáci,

Chceme Vám popřát do nového roku 2022 hodně štěstí, spokojenosti, a hlavně pevné zdraví.

Přejeme i končícím ročníkům úspěšné zvládnutí závěrečných zkoušek a ostatním žákům přejeme co nejlepší studijní výsledky.

Žákovský parlament