Květinový den

Lenka Pokorná Žákovský parlament

Květinového dne, který se konal 10.5.2023, se nás účastnilo celkem 6. Rozdělili jsme se do dvojic a chodili po různých částech Brna a prodávali žluté kytičky na podporu boje proti rakovině. Byla to velmi zajímavá zkušenost. Naučili jsme se odbourat strach z mluvení s cizími lidmi na ulici. Všichni jsme si to moc užili a jsme ochotni příští rok pomoci zase.

Dorota Buryšková, DV1