Krajské setkání parlamentů

Lenka Pokorná Žákovský parlament, Zprávy z akcí

22.2.2023 se na naší škole konala akce – Krajské setkání parlamentů základních a středních škol, které se zúčastnilo 12 základních škol, 28 středních škol, Studentský parlament města Kyjov, zástupci Parlamentu dětí a mládeže České republiky, Jan Gondek Předseda Středoškolského sněmu hl. m. Prahy. Zúčastnili se také významní hosté jako hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich, Mgr. Lucien Rozprým (vedoucí oddělení odboru školství/oddělení prevence a volnočasových aktivit), Mgr. Adéla Pásková (referentka pro mládež a EVVO), Ing. Veronika Pevná (CEDU), Mgr. Jana Heřmanová (ředitelka SVČ Ivančice).

Po zahájení se konala soutěž „Náš parlament v 90 sekundách“ Soutěže se zúčastnilo 14 škol.

Jakmile soutěž skončila, konaly se workshopy pro základní školy, pro střední školy a pro koordinátory parlamentů. Workshopy byly zaměřené zejména na dění v žákovských parlamentech, představy o ideálních členech parlamentů apod.

Po workshopech následovalo slovo pana hejtmana Grolicha a po něm následovaly prezentace výstupů z workshopů. Vyhlášení vítězů soutěže „Náš parlament v 90 sekundách“ . Zvítězily 4 školy a to ZŠ Znojmo, Mládeže 3; Zš Mokrá-Horákov; Gymnázium a SOŠ zdravotnická a ekonomická Vyškov; Gymnázium Tišnov (nižší stupeň).