Vize a strategie školy

Jan Studýnka Úřední deska

Hlavním cílem naší školy je připravit žáky jako odborníky, kteří budou výborně zvládat jak teoretické znalosti, tak praktické dovednosti. Snažíme se je od prvních dnů výuky společně s rodiči naučit samostatnosti, odpovědnosti a dochvilnosti. Vlastnosti, bez kterých dobrý řemeslník v pracovním procesu neuspěje.

Od školního roku 2017/18 máme společnou výuku pro obory zedník, malíř, podlahář a montér suchých staveb. Je to forma modernizace vzdělávání, víceoborových vztahů, ale také možnost o rok posunout definitivní volbu učebního oboru.

Jsme zapojeni do pilotního projektu, který umožňuje žákům studujícím učební studijní obor mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízeni, získat po třetím ročníku výuční list a po čtvrtém ročníku maturitu.

Praktické vyučování se provádí na začátku v dílenských prostorách, ale následně také přímo na pracovištích firem, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání. V této oblasti spolupracujeme s více než 150 subjekty.

Průběžnou údržbou, prováděním oprav a investiční činností získává škola stále lepší podmínky pro zajištění vzdělávání žáků.

Z celého areálu na Jílové nám ještě zbývá provést zateplení původní budovy školy a zasloužili bychom si i komplexní rekonstrukci venkovních sportovních ploch. Výstavba 200 metrového atletického oválu, včetně dalšího atletického zázemí, výměna povrchových ploch velkého hřiště i ostatních ploch, by umožnila konání standartních sportovních akcí v rámci kraje i města Brna.

Domov mládeže je celkově zrekonstruován, má vyměněná okna a celý objekt je zateplený. Proběhla také rekonstrukce střechy a v současné době provádíme rekonstrukci jednotlivých pokojů a výstavbu samostatných sociálek. Komfort pro ubytované tak bude na nadstandartní úrovni.

Zabezpečení výuky odborného výcviku na třech dislokacích (Pražáková 51, Jahodova 54 a Tučkova 2), je organizačně a hlavně nákladově velmi náročné. Možnost získání pozemku ve vlastnictví města, který přímo sousedí s areálem školy na Jílové, a následná výstavba dílenské budovy by tyto problémy vyřešila a zabezpečila komplexnost celé školy (vše na jednom místě: teorie, praxe a ubytování pro žáky). Studie je hotová, podpora zřizovatele při jednání s magistrátem města Brna je velká a tak se dá předpokládat, že realizace toho to záměru se blíží. Plánů je tedy i nadále spousta a my děláme vše proto, aby rozvoj naší školy i nadále pokračoval a mohli jsme žákům nabídnout stále lepší a modernější zázemí, ve kterém se budou cítit dobře.

Ing. Andrzej Bartoś, ředitel školy