Volby do Školské rady na volební období 2021 – 2024

Pavlína Jílková Úřední deska

Na základě §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a zveřejněného volebního řádu vyhlašuje ředitel školy volby do Školské rady, která na základě rozhodnutí zřizovatele bude mít 9 členů na volební období 2021 – 2024.

Školská rada

Je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

  • Volba kandidátů pedagogickými pracovníky se uskuteční 25. 6. 2021 od 8:00 do 12:00 elektronicky.
  • Volba kandidátů zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky se uskuteční 25. 6. 2021 od 8:00 do 12:00 elektronicky.

Kandidáti do Školské rady voleni pedagogickými pracovníky:

  • Andrea Ježková, Ing. – učitelka odborných předmětů
  • Jiří Jurda – učitel odborných předmětů
  • Michaela Ošlejšková, Ing. – učitelka odborných předmětů
  • Simona Vašáková – vychovatelka Domova mládeže

Kandidáti do Školské rady voleni zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků:

  • Josef Jakubec – učitel odborného výcviku
  • Jan Krček, Ing. arch. – učitel odborného výcviku
  • Ludmila Nečasová – pracovnice personálního oddělení školy

Více informací zde:

Oznámení o konání voleb do Školské rady

https://www.jilova.cz/wp-content/uploads/2021/06/Oznámení-o-konání-voleb-do-Školské-rady.pdf

Průběh voleb do Školské rady

https://www.jilova.cz/wp-content/uploads/2021/06/Průběh-a-způsob-voleb-do-Školské-rady.pdf

Volební řád

https://www.jilova.cz/wp-content/uploads/2021/06/Volební-řád.pdf