Základní informace o škole

Jan Studýnka Úřední deska

Název školy Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
Adresa, sídlo školy Jílová 164/36g, 639 00 Brno
Telefon, fax telefon: 543 424 511 – recepce, 543 424 512 – sekretariát, fax: 543 424 555
E-mail sou@jilova.cz
www stránky www.jilova.cz
Zřizovatel Jihomoravský kraj
Zřizovací listina, RED_IZO Zřizovací listina, ze dne 30. 4. 2015, čj. 20/7, 600013821
Druh organizace Příspěvková organizace
00638013
DIČ CZ00638013
Bankovní spojení Komerční banka Brno-město, č.ú. 75139621/0100
Ředitel školy
Ing. Andrzej Bartoś, jmenován dekretem čj. JMK 45 039/2012 dne 19.4.2012
Tel.: 543 424 518, 777 99 55 22
Statutární zástupce ředitele školy JUDr. Zuzana Machalová, tel. 543 424 513, 777 67 01 30
Pracovník určený k poskytování informací Ing. Andrzej Bartoś – ředitel, tel.: 543 424 518, 777 99 55 22
Pracovník určený k poskytování informací JUDr. Zuzana Machalová – zástupkyně ředitele provozního a ekonomického úseku,  statutární zástupce, tel. 543 424 513, 777 67 01 30
Pracovník určený k poskytování informací Ing. Čechová Miroslava, Ph.D.  – zástupkyně ředitele teoretického vyučování

tel.: 543 424 520, 601 576 039

Pracovník pro vyřizování stížností a žádostí​ Ing. Andrzej Bartoś, ředitel
​Studijní oddělení ​Ludmila Nečasová, tel.: 543 424 519
​Elektronická podatelna ​sou@jilova.cz
Podatelna ​Sekretariát školy 7:00 – 15:30
​Datová schránka ​yha3tna