Výuka hrou – Technické muzeum v Brně

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

Jako první jsme navštívili stálou expozici parních a vodních motorů, kde nám pan průvodce v hodinové přednášce vysvětlil a názorně ukázal, jak fungovaly stroje parní a jak se vyráběla vodní energie. Poslechli jsme si sykot páry, pískot, rachot strojů a zurčení hnané vody a připomněli jsme si, jak Velká průmyslová revoluce 19. a 20. století zasáhla celý svět.

Dále jsme se přesunuli do technické herny, kde si žáci zaexperimentovali a vyzkoušeli si na vlastní kůži fyzikální zákony. Nakonec jsme si prohlédli výstavu v rámci projektu Republika 100, výstavu historických vozidel a motocyklů, kovolitectví a nožířství.

Ing. Jana Řezníčková