Vůně úspěchu a luxusní kanceláře

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

Nástavba Podnikání 2. ročník vyrazila na odbornou exkurzi do mezinárodně úspěšné firmy NOTINO.  

Žáci byli v krátkosti seznámeni s historií firmy NOTINO z hlediska jejího vzniku a následného rozšíření do 23 zemí. Pozornost byla věnována marketingovým nástrojům – výběru mezinárodního označení firmy, designu loga, které se promítá do veškerých propagačních materiálů a zároveň také i do designu kancelářských prostor. Další část přednášky byla věnována lidským zdrojům ve vztahu k jejich zabezpečení, adaptace a práce s nimi – tzv. HR marketing.  

Žáci navštívili jednotlivá oddělení firmy včetně fotoateliéru, kde byli účastni focení nových produktů do elektronických produktových katalogů. 

V každé části byl prostor pro otázky, čehož žáci využívali. 

Kromě výborného drobného pohoštění, praktických informací ohledně marketingu a práce s lidskými zdroji, jsme si užili prohlídku velmi moderních kancelářských prostor. Celkově se exkurze vydařila.

A jaké byly reakce žáků?

„Dnešní exkurze do společnosti NOTINO byla velice zajímavá, dozvěděl jsem se spoustu věcí, co se týče fungování tak velké firmy jako je právě NOTINO. I pro ostatní to bylo jistě velice zajímavé a přínosné, hlavně zázemí této firmy je naprosto špičkové a moderní. „ 

„Exkurze byla velice pěkná, poučná a zábavná. Osobně doufám, že nějaké exkurze ještě proběhnou.  Možnost nahlédnout do reálného prostředí našeho oboru mě velice těší.“ 

„….dokázal bych si představit v NOTINU pracovat.“ 

Kolektiv třídy Pod2. a Ing. P. Doležal