Velikonoční dílny

Lenka Pokorná Zprávy z akcí

Před Velikonoci žáci zavítali do „akvárka“, kde probíhaly Velikonoční dílny. Každý žák si mohl dekorovat vlastní květináč ubrouskovou technikou. Po zaschnutí si zasadili do květináče ječmen a následně dekorovali velikonočními ozdobami. Na výběr bylo mnoho dekorací jako byla barevná vajíčka, kuřátka, slepičky, stužky a mnoho dalšího. Velikonoční květináče s osením se žákům velice povedly. 

smart