Učíme se také pod zemí

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

Jak je brněnské podzemí vybaveno po technické stránce se na konci měsíce května dověděli žáci MsZ2 a TD2 – TZB. Plánované exkurzi do kolektorů předcházela teoretická výuka, z které žáci získali jasnou představu o tom, co uvidí. Že to nebude brněnské metro, se dozvěděli hned v úvodu. Během 60minutového okruhu pod hlavními brněnskými ulicemi, s řadou odborných ukázek, se dověděli mnoho praktických informací. Například, co dělat, když v kolektoru hoří, co je nejčastější živelnou událostí, jaká je ekonomická stránka výstavby a provozu, proč jsou některé chodby přímé a jiné zahnuté a také jak uniknout z kolektoru v případě havárie. V parném letním dni byla prohlídka kolektorů příjemným ochlazením a doplněním výuky.

Ing. Zita Strejčková