Studentské volby do Evropského parlamentu

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

Ve  čtvrtek dne 9. května 2019 proběhly na naší škole Studentské volby do Evropského parlamentu, jejichž pořadatelem je nezisková organizace Jeden svět na školách ve spolupráci s organizací Člověk v tísni. Volit mohli všichni žáci školy starší 15ti let, kteří vybírali z nabídky 39ti politických stran a uskupení. Celá akce proběhla v prostorách  našeho „Akvárka“ a zúčastnilo se jí celkem 224 žáků naší školy – voličů reprezentujících 36, 7 % všech žáků a studentů naší školy. Na nezávislost voleb dohlížela tříčlenná komise pod vedením jejího předsedy, člena Školního parlamentu Pavla Háby.

A jak Studentské volby do Evropského parlamentu dopadly? Jejich vítězem se stala Česká pirátská strana s celkovým počtem 41 hlasů před recesistickým politickým uskupením pod názvem Ano, vytrolíme europarlament s 36 hlasy a Romskou demokratickou stranou s 24 hlasy.  Výsledky Studentských voleb do Evropského parlamentu byly podobné těm, které zveřejnil organizátor soutěže hned po sečtení všech hlasů a kterých se zúčastnili studenti z 246 škol z celé České republiky. Vítězem Studentských voleb do Evropského parlamentu se stala Česká pirátská strana, kterou volilo 24,48 % všech studentů.

Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří pomáhali při organizaci Studentských voleb na naší škole a všem žákům a studentům naší školy bych rád připomenul, že ty volby skutečné proběhnou za 14 dní ve dnech 24. – 25. května 2019.

Mgr. Vítězslav Hulák