Slib žáků

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

Dnes se naše škola probouzí do krásného slunečného dne po zdařilém Slunovracení, kdy jsme společně my, co jsme na škole již déle (zaměstnanci i žáci vyšších ročníků) a naši noví Jílováci prožili zábavné odpoledne plné různorodých aktivit, báječného grilování a soutěží o ceny.

Samotné počasí podtrhává atmosféru dalšího slavnostního dne. Dne, kdy společně přijmeme do svých řad žáky prvních ročníků učebních i studijních tříd.

Celý slavnostní akt se odehrává v kině Scala, které zaplní žáci prvních ročníků se svými třídními učiteli a patrony tříd. Očekáváme rovněž vzácné hosty.

Po zaznění famfár a státní hymny je zahájen slavnostní akt přijetí do nových žáků do početné rodiny nás Jílováků.

„Jílovácký ředitel“, pan Ing. Andrzej Bartoś, se ujímá slova, v němž mimojiné zdůrazňuje důležitost vzdělání a řemeslného umu všeobecně. Po proslovu pana ředitele jsou zástupci jednotlivých tříd vyzváni k příchodu na jeviště a k přednesení slavnostního slibu, přičemž publikum v kině důstojně vstává.

Po složení slibu se slova ujímá CTI ČR pan Ing. Ladislav Lněníček. V průběhu skládání slibu a přebírání pamětních listů je program doplněn slovy třídních učitelů a za SCHK se slova ujímá pan Mgr. Štěpán Stojanov.

Celá akce a památeční fotografování je doporvázeno bujarými projevy žáků, kteří s radostí přijímají fakt, že jsou součástntí nové velké rodiny Jílováků řemeslníků a odborníků. A nad svými hlavami právě mávají pamětními listy.

V samotném závěru nezbývá než našim mladým přátelům držet pěsti a popřát štěstí při jejich cestě za vzděláním.

Pavlík, Čechová