Projekt Krokus

SS Polytechnicka Jilova Zprávy z akcí

Žáci naší školy, konkrétně třídy TD1. se zúčastnili projektu Krokus, jehož pořadatelem je Židovské muzeum v Praze. Cílem celého projektu, jehož se účastní žáci a studenti základních a středních škol, je připomenutí  6 milionů židovských obětí, z toho téměř 1, 5 milionu dětí vyvražděných v období 2. světové války nacisty. Tomuto masovému vyvražďování židovského obyvatelstva se také říká holocaust.

Jednou z možností připomenutí  holocaustu je projekt Krokus, jehož se poprvé účastní i žáci naší školy. Po obdržení 35 cibulek rostliny, podle níž je celý projekt nazván, byly tyto cibulky 10. listopadu 2017 žáky třídy TD1. zasazeny v prostorách  školního hřiště, konkrétně poblíž recepce, ale z venkovní strany. Byly vysázeny do tvaru židovské šesticípé hvězdy, která se stala i symbolem utrpení židovských obětí v období 2. světové války.

Tyto rostliny charakteristické svou žlutou barvou by měly vykvést v období přelomu měsíců ledna a února příštího roku, kdy si 27. ledna budeme připomínat osvobození koncentrační tábora v Oswietimi, který stal symbolem masového vraždění Židů  a který někteří z Vás v minulých letech navštívil v rámci exkurze pořádané naší školou. Žlutá barva krokusů by pak měla být nejen vzpomínkou na miliony nevinný zabitých nacisty, ale také mementem pro dnešní dobu, kdy se opět objevují hlasy volající po rasové a náboženské nesnášenlivosti.