Nástavba Podnikání zestárla o 30 let

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

Minulý týden byl ve znamení mnoha událostí, ze kterých vybíráme pro tento článek dvě.

První událostí byl Global Money Week – celosvětová kampaň Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) zaměřená na podporu finanční gramotnosti a osvětu v oblasti finanční prosperity. Druhou událostí byla změna zimního času na letní. Přestože jsme si všichni přetočili hodinky o jednu hodinu dopředu, žáci obou ročníků nástavby Podnikání si vyzkoušeli, jaké to je prožít virtuálně dopředu 30 let života.

Prostřednictvím hry FinGR Play – hře o životě www.fingrplay.cz – si každý mohl vyzkoušet, jaké nástrahy i příležitosti může přinést život. Hlavním cílem této hry je dovést vybranou rodinu ke splnění finančních cílů a dosažení finanční nezávislosti. Hra začíná ve věku 30 let a postupuje až do věku 60 let. V průběhu tohoto období se řeší otázky zajištění vlastního bydlení, naspoření peněz pro děti a nashromáždění dostatečného množství prostředků k zajištění na stáří.

Žáci byli ve svých strategiích velmi úspěšní a některým se podařilo dosáhnout výborných výsledků.

Velmi gratulujeme prvním třem nejlepším účastníkům turnaje:

1. místo – Radek z nástavby POD

2. místo – Karin z nástavby POD

3. místo – Čestmír z nástavby POD

Děkujeme partnerům soutěže společnosti Angry Beards a VASKY za poskytnutí cen pro výherce.

Ing. Přemysl Doležal a žáci oboru Podnikání