Mobil – co nevyčteme z displeje

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

V předvánoční čas se třída MIEZ1 zúčastnila akce na Lipce, která je jednou z největších a nejstarších organizací v České republice poskytujících environmentální vzdělávání. Zavítali jsme na výukový program s názvem Mobil – co nevyčteme z displeje. V krásném prostředí pobočky na Kamenné nás uvítal lektor Jirka, který nás celým programem provázel a vedl žáky k tomu, aby na spoustu myšlenek a věcí přišli sami. Žáci s pomocí lektora hledali odpovědi na různé otázky vztahující se k životnímu cyklu mobilu ve spojitosti s dopadem na životní prostředí.

Žáci třídy MIEZ1.

Dozvěděli jsme se, za jakých podmínek se získávají suroviny nezbytné k výrobě mobilních telefonů, kolik toho mobil za svůj životní cyklus nacestuje a za jakých podmínek  a kde probíhá likvidace. Za tím, abychom se mohli těšit z nového a stylového mobilu, je skryto mnoho lidských příběhů hraničících s vykořisťováním, otrockou prací a negativním dopadem na kvalitu životní prostředí.

Žáci třídy MIEZ1.

Dozvěděli jsme se, za jakých podmínek se získávají suroviny nezbytné k výrobě mobilních telefonů, kolik toho mobil za svůj životní cyklus nacestuje a za jakých podmínek  a kde probíhá likvidace. Za tím, abychom se mohli těšit z nového a stylového mobilu, je skryto mnoho lidských příběhů hraničících s vykořisťováním, otrockou prací a negativním dopadem na kvalitu životní prostředí.

Pomocí tvořivých metod a vzájemné spolupráce se žáci zamýšleli nad možnostmi řešení a vyjádřili svoje pocity a svůj postoj ke spotřebitelské odpovědnosti, o které společně diskutovali.

Z pohledu učitelů pro nás bylo zajímavé dozvědět se vyhodnocení ankety, která v rámci programu proběhla mezi žáky a odtajnila nám, co si  myslí o tom, proč vyučujícím vadí, když jsou žáci během vyučování na mobilu.

Z Lipky jsme všichni odcházeli s pocitem užitečně a příjemně stráveného času, mnoha nově získanými informacemi, ale také s hlavami plných otázek, což je účelem těchto akcí.

Mgr. Anna Ješetová