Jak si splnit své finanční cíle?

David Čížek Zprávy z akcí

Řešením této otázky se zabývali žáci 1. a 2. ročníku nástavby Podnikání v rámci soutěže zaměřené na finanční gramotnost a plánování.

K simulaci bylo využito on-line hry Fingrplay – www.fingrplay.cz. Prostřednictvím této hry měli žáci možnost žít život vybrané rodiny po 30 let. Za tuto poměrně dlouhou dobu rodinu potkají různé příležitosti i nástrahy, které „píše sám život“.

Zajistit si vlastní bydlení, naspořit peníze pro své potomky či zajistit se na stáří – to byly úkoly, které se snažili žáci naplnit do dosažení určitého věku.

Každý z účastníků turnaje využil jinou strategii. Se stejným vysokým počtem bodů se umístili dva žáci na prvním místě. Ostatní výsledky byly také obdivuhodné.

Velmi gratulujeme prvním třem/čtyřem nejlepším účastníkům turnaje:

1. místo – Adam a Honza z nástavby POD1

2. místo – Pepa z nástavby POD1

3. místo – Radek z nástavby POD2

Děkujeme partnerům soutěže Tron Laser Aréna Brno, společnosti Angry Beards a Sport Balkán za poskytnutí cen pro výherce.

Ing. Přemysl Doležal a žáci oboru Podnikání