Jak si „Jílováci“ připomínají Mezinárodní den bez aut

Jiří Jurda Zprávy z akcí

Září je měsícem, ve kterém si připomínáme Mezinárodní den bez aut. Tento den se každoročně slaví 22. září a má poukazovat na přijatelnější způsoby dopravy a podpořit omezování městského automobilismu.  

V rámci předmětu ekologie se naši žáci ze třídy T1.A připojili k tomuto významnému dni
a navštívili centrálu Brněnských komunikací a.s. (BKOM). Mezinárodní den bez aut jsme pojali tedy spíše jako den s auty, kdy jsme se chtěli dovědět více o fungování a řízení brněnské dopravy. Především se seznámit s kroky, které jsou podnikány v rámci ekologizace dopravy. 

Během hodinové návštěvy jsme se podívali do Centrálního technického dispečinku, který je jakýmsi „velínem“, z něhož se řídí a monitoruje veškerá automobilová doprava ve městě. Bylo nám ukázáno a vysvětleno řízení křižovatek, koordinace dopravy ve všech městských tunelech a rovněž tak i parkovišť zřizovaných městem. V rámci ekologizace dopravy nám představili projekt parkovišť, která zvětšují užitnou plochu. 

Tam, kde ještě před nedávnem mohlo parkovat 5 aut, se dnes vměstná 80 aut. Velmi zajímavým počinem jsou i parkoviště P+R, kde se počítá s tím, že řidič zaparkuje v okruhu širšího města
 a následně se do centra dopraví městskou hromadnou dopravou, což uleví přetíženosti dopravy ve městě. 

Exkurze byla velmi zajímavá a poučná. Dostalo se nám také informace, že společnost BKOM neustále hledá nové zaměstnance na různé pozice. Naši absolventi maturitního oboru MIEZ, kteří mají maturitu a získali tzv. vyhlášku 50, se mohou ucházet přímo o místo ve „velíně“
a řídit tak automobilovou dopravu v druhém největším městě republiky. 

Mgr. Ing. Anna Ješetová