Exkurze teplárna Červený mlýn Brno – Královo Pole

SS Polytechnicka Jilova Zprávy z akcí

Cílem exkurze bylo  seznámit žáky školy oborů MIEZ, TZB, Instalatér  s provozem teplárenského zařízení Červený mlýn  v návaznosti na tematické plány předmětu Vytápění.

Účastníci byli informováni krátkou prezentací a následnou prohlídkou. Na provoze tepláren Červený mlýn, který byl dostaven a rekonstruován v roce 1999, je realizována výroba tepla a elektřiny v paroplynovém cyklu.

Zdroj tvoří hlavní propojovací uzel horkovodních napáječů Lesná a Královo Pole – Žabovřesky. Vyrobené teplo je dodávané převážně v horké vodě a v mimořádných provozních stavech i v páře. Elektrická energie je dodávána do rozvodné sítě distributora kabelovým vedením. Instalovaný elektrický výkon je 95 MW, el.energie pokryje spotřebu města Brna z jedné třetiny. Instalovaný tepelný výkon je 140 MW.

Závěr byl vyhrazen dotazům a diskusi, dále žákům nabídnuta pracovní místa.