Ekologická vycházka na Stránskou skálu

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

Troufám si tvrdit, že vápencový kopec, ležící v blízkosti Juliánova a Líšně obyvatelé Brna sice znají, ale málo kdo jej navštívil. Proto jsme se s žáky vydali objevovat krásy tohoto nádherného místa. Vápenec, který tvoří skálu, je pravděpodobně 156 mil let starý. Kámen ze Stránské skály byl použit například na kašnu Parnas na Zelném trhu. Jsou zde významná paleontologická naleziště, jeskyně i štoly.

Stránská skála je národní přírodní památkou.

Ing. Yveta Mazlová