Dobyli jsme Jeseníky

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

Dne 6. května 2019 se žáci elektrooborů tříd E1.*, Ezp2., Ezp3. a MIEZ3. zúčastnili odborné exkurze na Přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně, která je vybudovaná v Hrubém Jeseníku. Jedná se o nejvýkonnější vodní elektrárnu v Česku – její instalovaný výkon je 2 × 325 MW. Hlavním úkolem elektrárny je zabezpečit stabilitu elektrizační soustavy, pro kterou je nezbytná rovnováha mezi aktuální spotřebou a výkonem dodávaným energetickými zdroji .

Po příjezdu na elektrárnu si účastníky exkurze převzal odborný průvodce. Všichni se přesunuli do informačního centra, kde zhlédli zajímavý instruktážní film. Po filmu následovala tematická přednáška, během níž byly zodpovězeny mnohé dotazy žáků.

Dlouhé stráně – simulace

V další části odborné exkurze jsme se přesunuli do podzemníchpodzemních prostor a cestou žáky zaujalo především vystavené oběžné kolo Francisovy turbíny.

Oběžné kolo Francisovy turbíny

V podzemních prostorách žáci navštívili část strojovny, kde byly ke zhlédnutí mimo jiné velké rozběhové asynchronní motory.

Smějeme se vždy a všude

Exkurzi jsme dokončili výjezdem k dolní nádrži:-)

Ing. Stanislav Rosendorf