Den Země – den činu na Jílové

Jan Studýnka Zprávy z akcí

Dne 2.5. se konal na naší projektový den Den země –  den činu, zaměřený na odpady.

 S žáky prvního ročníku oboru dřevostavby a technického zařízení budov jsme nejdříve v přírodním areálu školy řešili diskuzí ve skupinách vlastní zkušenost s odpadem – kolik ho doma vyprodukují, jak s ním nakládají, kolik je stojí svoz.

Po té dávali dohromady už jako třída nápady, jak se s odpadem vypořádat, aby nezatěžoval životní prostředí. Dále jsme venku opět ve skupinách analyzovali krátké články z médií, popisující stav s odpady   u nás i v zahraničí. 

Žáci si jednotlivé informace předali ve skupinách. Po přestávce jsme se přesunuli do učebny a ještě doplnili, na základě článků, co lze s odpady dělat.

Dále  jsme na internetu  ve skupinách vyhledávali, kam lze jaký internet uložit. Na základě těchto informací žáci hráli hru – Kam s ním, kde jsme přidělovali piktogramy jednotlivých odpadů k názvu odpadu a následně ke správnému místu uložení.

Následovala  ve skupinách křížovka s odpadovou terminologií, jejíž tajenka byla tématem, kterým jsme se dále zabývali v prezentaci o Cirkulární ekonomice

Křížovka dala některým pořádně zabrat.

Závěrem jsme se vrátili k původní otázce, a  každý z žáků, navrhl co, by mohl změnit u sebe, aby se množství odpadu snížil.

Projektový den  jsme ukončili exkurzí ve sběrném dvoře přiléhajícího ke škole a úklidem kolem areálu školy.  Ve sběrném dvoře si kluci konkrétně ověřili, kam se odpad ukládá a navíc se pak od pracovníka  firmy SAKO Brno dozvěděli, co se s ním pak dělá – co se recykluje a kde, co se vozí do spalovny a co do kompostárny.

Ve sběrném dvoře také měli žáci příležitost pomoci dvěma dámám s vyložením a uložením nadměrného odpadu.