Den stromů na Jílové

David Čížek Zprávy z akcí

Představte si, že stojíte v krásné zahradě, kde kdysi stávala u chalupy stará vzrostlá lípa. Dnes už tam strom ale nestojí a na jeho místě zbyl je obrovský pařez. Co všechno se jeho pokácením změnilo?

Společně se žáky jsme se ku příležitosti Dne stromů zamýšleli nad obrazem znázorňujícím tento podivný skutek a diskutovali nejrůznější následky s ním spojené. Zazněly různé nápady, ať už se jednalo o citový vztah ke stromu, lipovém čaji, který si dělávali obyvatelé chalupy nebo o klidném posezení ve stínu starého stromu. Zmínili jsme ale také mnoho jiných důsledků, mezi které patří ochrana domu před větrem, změna hladiny podzemní vody, změna mikroklimatických poměrů v zahradě, ztráta přirozeného úkrytu pro živočichy v zahradě a další.

Společně jsme si připomněli důležitost stromů ve vztahu k člověku a prostředí. Oslavou této výjimečnosti stromů je již zmíněný Den stromů, který připadá na 20. října a slaví se ve 40 zemích celého světa.

Mgr. Ing. Anna Ješetová