Jak se učitelé učí tvořit kreativněji

Miroslava Čechová Zprávy z akcí

Zástupci učitelů a vychovatelů naší školy se v lednu zúčastnili semináře zaměřeného
na kreativní tvorbu pro učitele všech aprobací. Seminář se uskutečnil pod hlavičkou Vzdělávacího institutu pro Moravu, který se dříve nazýval Středisko služeb školám Brno.

Ale co to ta kreativita vlastně vůbec je? Pojem kreativita se dá nahradit krásným českým slovem tvořivost, pod kterou si již mnozí z nás dokáží lépe něco představit. Jedná se o určitou formu tvůrčí činnosti, která přináší něco nového a originálního.

My jsme se na semináři, který byl rozdělen do dvou odpoledních bloků, mimo jiné dozvěděli
o různých aplikacích pomocí nichž se dají vytvářet zajímavé výukové materiály či testy. Tvorba poutavých a neotřelých studijních materiálů dokáže žáky zaujmout a lépe vtáhnout do výuky. V současné moderní „technické“ době, kdy používáme počítače nebo mobilní telefony téměř ke všemu a valí se z nich na nás mnoho informací, je zvláště pro učitele potřebné umět žáky upoutat a vtáhnout do výuky a v případě distanční výuky to platí dokonce dvakrát.

Chceš se dozvědět ještě něco více? Přečti si QR kód 😊

Anna Ješetová