Výuka v altánku

Miroslava Čechová Novinky

V rámci zkvalitňování výuky využíváme ke vzdělávání i venkovní učebnu. Je experimentálně dokázáno, že při výuce venku je vyšší míra pozornosti žáků než ve třídě a tím i lepší dosažené výsledky. My jsme využili naší venkovní učebny při vyučování tříhodinového bloku předmětu Laboratorního cvičení. Po hodině teorie následovalo okamžité využití  a upevnění získaných vědomostí při vypracování protokolu na měření rozměrů strojních součástí.

třída TD3, skupina TZB