Vyhlášení soutěže měď 2019

Miroslava Čechová Novinky

Dne  16.5.2019 budou deseti vítězům krajského kola předány věcné ceny od generálních partnerů, hlavních partnerů a od organizátora soutěže v aule slavnostního historického sálu Vysokého učení technického v Brně. Téhož dne se uskuteční  i celorepublikové kolo s vyhlášením tří nejlepších soutěžících a zároveň i školy, ze které vzešel vítěz vědomostní soutěže. Součásti slavnostního aktu bude i předání diplomů a cen 13. ročníku MĚĎ 2019.