Úspěšní řemeslníci z Jílové přebírají výuční listy

Miroslava Čechová Novinky

22. 6. 2018 Brno Scala – Slavnostního ceremoniálu předání výučních listů úspěčným absolventům učebním oborům byla kromě ředitele Střední školy polytechnické Brno, Jílová Ing. Andrzeje Bartośe přítomna řada významných hostů z politické a podnikatelské sféry. JMK zastupovala JUDr. Jana Pejchalová. Absolventi učebního oboru instalatér byli navíc pasováni do stavu tovaryšského za přítomnosti prezidenta CTI ČR Bohuslava Hamroziho, prezidenta SCHKT Ing. Jiřího Brože a Ing. Josefa Hypra – ředitele SŠ v Bosonách.

Úvodní slovo patřilo řediteli pořádající školy Ing. Bartośovi, který mimo jiné zdůraznil potřebu kvalitních řemeslníků na trhu práce a vyjádřil naději uplatnění našich úspěšných absolventů na trhu práce.

Před předáváním výučních listů zástupci jednotlivých tříd skládali absolventský slib, v němž se mimo jiné zavázali ke ctění řemesla a zachování dobrého jména školy.

Třídní učitelé poté na podiu předávali výuční listy svým žákům. Celý ceremoniál se nesl slavností a příjemnou atmosférou. Žáci jednotlivých tříd se mnohdy emotivně loučili se svou školou.

Atmosféra slavnostního dne byla umocněna hudebním vystoupením violoncellistů Michala Greca a Rudolfa Mrafíka orchestru Filharmonie Brno a komorního souboru Solitutticelli Cello Ensemble, kde nám zahráli skladby: El Choclo – Tango, Angel G. Villoldo, With or Without You – U2 a Smells Like Teen Spirit.

Při pasování do stavu tovaryšského každý z úspěšných absolventů oboru instalatér poklekl a prezident CTI ČR  jej mečem pasoval.

V průběhu slavnostního dopoledne došlo k ocenění zaměstnanců Střední školy polytechnické Brno, Jílová – PaedDr. Petra Duchka a Mgr. Josefa Kratochvíla. Uvedení pedagogové si odnášeli ocenění  za dlouholetý a obětavý přínos učňovskému školství.

Před samotným zakončením akce zaznělo sálem symbolické poslední zvonění vyprovázející nové řemeslníky na profesní dráhu.

V průběhu tohoto setkání byly přítomny firmy nabízející zaměstnání čerstvým absolventům a nutno říci, že zájem byl značný. Škola tak zabezpečila nejen získání vzdělání, ale i poskytla možnost navázání spolupráce s budoucími zaměstnavateli. Děkujeme firmám Nábytek Mikulík a LIKO-S za věcné dary našim absolventům. Zúčastnili se firmy:

 • Nábytek Mikulík, Vranovice
 • TEPLÁRNY Brno a.s., Brno
 • KLIMAComfort Service a.s., Praha
 • JOK a.s., Brno
 • UCHYTIL s.r.o., Brno
 • OHL ŽS, a.s., Brno
 • AISECO s.r.o., Brno
 • Truhlářství VEDRAL, Odrovice
 • ESL a.s., Brno
 • Nábytek Malý s.r.o.
 • SETOP s.r.o.
 • PKI-Teplotechna Brno s.r.o.
 • LIKO-S a.s., Slavkov u Brna

Pavlík, Čechová