Studentské volby na Jílové

Miroslava Čechová Novinky

Dne 25. září 2018 v době od 8. 00 do 14.00 proběhnou na naší škole Studentské volby do obecních zastupitelstev. Naše škola se již od úplného počátku této akce, jejichž cílem je v mladých lidech probudit vědomí uplatnění svých občanských práv, zúčastňuje všech voleb organizovaných společnostmi Jeden svět na školách a Člověk v tísni.

Žáci a studenti naší školy si již „vyzkoušeli“ volby parlamentní, volby do Evropského parlamentu, volby prezidentské, volby do krajských zastupitelstev. Letos poprvé je čekají volby do obecních zastupitelstev, které jsou svým zaměřením specifické v tom, že se volí zástupci vedení jednotlivých obcí. Logisticky by tato akce byla pro organizaci velice náročná, proto jsme se rozhodli, že žáci a studenti budou volit zástupce jednotlivých stran a hnutí do vedení našeho města, kde všichni studují, i když ne všichni trvale žijí.

Vybrat si budou moci ze zástupců celkem 21 politických stran a uskupení, které ve městě Brně kandidují. Volit mohou všichni žáci a studenti naší školy starší 15ti let, kteří se prokážou svým jménem a příjmením na volebních seznamech. Na nezávislost a řádný průběh voleb budou dohlížet 3 členové Školního parlamentu. O celé akci budou žáci a studenti informováni prostřednictvím rozhlasové relace, která bude zároveň pozvánkou k volbám v pondělí 24. září Výsledky voleb pak budou zveřejněny na našich webových stránkách a na nástěnkách v interiéru školy. Na účast ve volbách do obecních zastupitelstev se těší organizátoři projektu Mgr. Vítězslav Hulák a Mgr. Lenka Pokorná v zastoupení organizací Jeden svět na školách a Člověk v tísni, které jsou oficiálními organizátory i garanty celé akce.

Mgr. Vítězslav Hulák