STUDENTSKÉ VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2019

Miroslava Čechová Novinky

Studentské volby do Evropského parlamentu se budou konat dne 9. 5. 2019 v „Akvárku“

Pokyny pro voliče:

 1. účast škol i studentů ve Studentských volbách do Evropského
  parlamentu je dobrovolná. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné
 2. ve Studentských volbách do Evropského parlamentu mohou volit
  pouze studenti příslušné školy starší 15 let
 3. u voleb studentská komise přiměřeným způsobem ověří totožnost
  voliče – ve Studentských volbách se totožnost voliče oveřuje
  pouze dotazem na jméno a příjmení
 4. volič obdrží jeden hlasovací lístek, každý smí hlasovat pouze jednou
 5. na hlasovacím lístku volič zřetelně zakroužkuje číslo politické strany, politického hnutí či koalice, kterou volí. Zakroužkovat lze pouze číslo jednoho subjektu
 6. Přehnutý (z důvodu utajení) hlasovací lístek vloží před volební komisí do volební schránky