Slunovracení 2021 – akce, která se vydařila

Miroslava Čechová Novinky

Stalo se již tradicí, že vždy koncem září se žáci 1. ročníků naší školy, pro něž především je akce určena, ale i ostatní mají možnost lépe poznat prostředí školy, vyučující i další pracovníky školy a také sami navzájem formou zábavného odpoledne spojeného se soutěžemi, tombolou i občerstvením.

První ročník Slunovracení proběhl již v roce 2017 a s výjimkou minulého roku, kdy se akce kvůli nastupující pandemii koronaviru neuskutečnila, si tato událost našla své pevné místo ve školním kalendáři. Letošní ročník proběhl 23.září a poprvé také dostál svému nezvyklému názvu. Slunce se totiž po několika zamračených dnech skutečně vrátilo a jeho paprsky daly kulisu celému dění.

A bylo skutečně na co se dívat. Žáci prvních ročníků pod dohledem svých třídních učitelů soutěžili v malé kopané, přetahování lanem i hřebíkové štafetě, jejímž hlavním cílem bylo zatlouci co nejrychleji požadovaný počet hřebíků. Vítězství si odnesla třída I1.B, na místě druhém pak skončili žáci třídy P1. a třetí se umístila třída MIEZ 1. Kromě oceněných žáků jednotlivých tříd se dočkal odměny i třídní učitel vítězné třídy Mgr. Tomáš Petr, pro něhož zhotovili pěknou cenu žáci ubytovaní na Domově mládeže.

Po vyhodnocení soutěží pak následovala bohatá tombola, z níž si mohli žáci odnést množství zajímavých cen na základě zakoupených vstupenek, takzvaných slunovracenek. Za ně si mohli také dopřát bohaté občerstvení, které zajištovali pracovníci i žáci SOU obchodu a služeb Charbulova.

 Na závěr si zaslouží poděkování všichni, kteří se na organizaci celé akce podíleli. Především členové Školního parlamentu pod vedením pana Jiřího Jurdy, dále vychovatelé Domova mládeže pod vedením Mgr. Lenky Pokorné i vedení školy, které umožnilo celou akci pořádat.

Mgr. Vítězslav Hulák