Projekt Krokus potřetí

Miroslava Čechová Novinky

Žáci naší školy, konkrétně třídy TD3., se zúčastní již potřetí projektu Krokus, jehož pořadatelem je Židovské muzeum v Praze, pobočka Brno, třída Kapitána Jaroše 19. Cílem celého projektu, jehož se účastní žáci a studenti základních a středních škol, je připomenutí 6 milionů židovských obětí, z toho téměř 1, 5 milionu dětí vyvražděných v období 2. světové války nacisty. Tomuto masovému vyvražďování židovského obyvatelstva se také říká holocaust. Jednou z možností připomenutí  holocaustu je také projekt Krokus, jehož se již potřetí účastní i žáci naší školy.

Po obdržení 50ti cibulek rostliny, podle níž je celý projekt nazván, budou tyto cibulky v první polovině listopadu žáky třídy TD3. zasazeny v prostorách  školního hřiště, konkrétně poblíž recepce, ale z venkovní strany.

Cibulky krokusů

Budou vysázeny do tvaru šesticípé židovské hvězdy, která se stala i symbolem utrpení židovských obětí v období 2. světové války. Vykvést by tyto rostliny, charakteristické svou žlutou barvou, měly v období přelomu měsíců ledna a února příštího roku, kdy si 27. ledna budeme připomínat již 75. výročí osvobození koncentrační tábora v Oswietimi, který se stal v minulém století symbolem masového vraždění Židů a který někteří z vás v minulých letech navštívili v rámci exkurze pořádané naší školou.

Židovská hvězda

Žlutá barva krokusů by pak měla být nejen vzpomínkou na miliony nevinných zabitých nacisty, ale také mementem pro dnešní dobu, kdy se opět objevují hlasy volající po rasové a náboženské nesnášenlivosti.

Více informací můžete najít na stránce pořadatele projektu – Irsko: https://hetireland.org/programmes/crocus-project/

Nebo na stránkách ŽM v Praze: https://www.jewishmuseum.cz/krokus/

Mgr. Vítězslav Hulák