Přichází advent… letos opět jiný

Miroslava Čechová Novinky

Dnes je první adventní neděle. Na adventním věnci zapálíme v podvečer první adventní svíci. Vánoce se blíží. Nastávají nejhezčí dny v roce, na něž se těší stejně děti jako jejich rodiče, křesťané i nevěřící.

Advent (z lat. adventus = příchod) představuje období čtyř neděl před 25. prosincem. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele a také  duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti. Dříve byla doba adventní zároveň dobou postu, kdy byly zakázány zábavy, svatby a hodování. V západní tradici je advent také dobou zklidnění. Odpovídalo to životnímu stylu našich předků, jejichž přirozeným rytmem byla intenzivní práce v době od jara do podzimu, kdy bylo nutné zvládnout veškeré zemědělské práce, a odpočinek v zimě, kdy se vykonávaly domácí práce jako draní peří, šití, pletení, předení, tkaní, apod.

S adventním obdobím je spojena celá řada lidových i moderních tradic.

Tradičním symbolem adventu je od 19. století adventní věnec, který má v různých oblastech různou podobu, u nás a v  katolických zemích nejčastěji se čtyřmi svíčkami, z nichž tři jsou fialové (modré) a jedna růžová. Fialová (modrá) barva symbolizuje pokání, ztišení a čekání. Tradice zapalování svíček na věncích přímo vychází ze židovské tradice zapalování osmi svící o svátcích zvaných Chanuka.

Každá adventní neděle má svůj význam i název. Dnes si připomínáme první z nich, která nese název železná  a v následujícím týdnu nás čekají svátek svaté Barbory a za týden Mikuláš i čerti. Ve svých zamyšleních následujících vždy po týdnu vás pak seznámím s významem dalších tří adventních nedělí. Když jsem před rokem psal přesně touto dobou o nastávajícím adventu, vyjádřil jsem přání, aby již nikdy nebyl takový, jak jsme jej před rokem prožívali. Věřil jsem, že  situace z minulého roku letos nenastane. Bohužel, člověk míní a čas mění. Lépe řečeno, nemoc mění. Koronavirová pandemie pokračuje s nebývalou intenzitou dál. Roušky nahradily respirátory a již téměř necelé dva roky žije celá naše planeta ve zvláštní době. Nemoc se nevzdává a ovlivňuje životy nás všech. To, co bylo ještě před dvěma lety nemyslitelné, je dnes normální a naopak. V tomto svátečním čase nečekáme jen na příchod Vánoc, ale na další zpřísňující opatření v souvislosti s nevypočitatelnou  nemocí, které negativně ovlivní životy nás všech. Navzdory tomu vám přeji krásný advent.                                                                                                                                    Mgr. Vítězslav Hulák