Přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně

Miroslava Čechová Novinky

V pondělí 6. 5. 2019 dopoledne vyrážíme na odbornou exkurzi do Jeseníků, kde navštívíme přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně . Uvidíme prostory strojovny, dolní části elektrárny, simulace vodního díla a zavítáme se podívat i na horní nádrž.

Sraz žáků 6. 5. 2019 v 8:45 na křižovatce ulic Celní a Jílová , tak přijďte včas!