Na našem Adapťáku to jde i bez mobilů

Miroslava Čechová Novinky

Naše škola již tradičně pořádá v posledním prázdninovém týdnu Adaptační kurz pro žáky 1. ročníků. Adapťák, jak ho žáci nazývají, je součástí projektu „Lepší klima pro všechny“. Jeho cílem je vzájemné poznání mezi spolužáky a vytvoření třídního kolektivu, seznámení se se školou a jejím fungováním.

Velmi důležité je také navázání vztahu se svým třídním učitelem a s učitelem odborného výcviku. Letos se sešlo téměř 150 žáků, kteří si to společně s učiteli užili na jedničku. Bylo pro ně nachystáno spousta her a různých sportovních aktivit, při kterých měli možnost se vzájemně poznat a podpořit. Účastníci se sice z Adapťáku vraceli unavení, ale s novými kamarády a se spoustou zážitků.

Děkujeme rodičům, že své děti podpořili, a všem novým žákům za odvahu, upřímnost a nasazení, s jakým ke všem aktivitám přistupovali.

Milena Bušková, Dana Petrová