MZ 2020 podzim – informace

Miroslava Čechová Důležité!, Novinky

Přihlášku, klikněte k podzimnímu termínu maturitní zkoušky musíte odevzdat nejpozději 27. července 2020 (termín 25. července stanovený vyhláškou připadá na sobotu).

Před vyplněním přihlášky si pečlivě přečtěte informace, podle kterých pravidel budete maturitní zkoušku konat.

Termíny státních MZ: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vsouladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky vpodzimním zkušebním období roku 2020 od úterý 1. září do pátku 4. září 2020. Jednotné zkušební schéma bude zveřejněno MŠMT v průběhu srpna 2020.

Praktická MZ z odborného výcviku pro třídu MIEZ4.: 7. září 2020 (upřesňující informace budou zaslány v průběhu srpna 2020 na mail uvedený v přihlášce)

Praktická MZ z odborných předmětů pro třídy POD2. a TD4.: 7. – 8. září 2020 (upřesňující informace budou zaslány v průběhu srpna 2020 na mail uvedený v přihlášce)

Ústní zkoušky: od 9. září 2020 – harmonogram bude zaslán na mail uvedený v přihlášce k MZ. Změna TU třídy MIEZ4. pro MZ 2020 podzim byla pro tuto třídu jmenována Mgr. Marcela Kiliánová.

Výpis přihlášky k MZ – byl zaslán mailem ze systému Certis a zároveň odešly i pokyny, jak máte postupovat.

Výsledkový portál žáka: již je spuštěna registrace pro MZ 2020 podzim. Autentizační kód naleznete v dokumentu „Výpis přihlášky k MZ“ – byl zaslán automaticky ze systému Certis na mailovou adresu uvedenou v přihlášce. Nezapomeňte udělit souhlas se zasíláním dokumentů. Registraci můžete provést zde, klikněte:-). Před registrací si přečtěte jak návod jak postupovat, klikněte zde.

Pozvánka k MZ podzim 2020 (státní část) – bude zaslána automaticky systémem Certis do mailu uvedeném v přihlášce ihned po zpracování dat Cermatem.

Pokud Vám nebude něco jasného, tak se neváhejte ozvat ZŘ TV mailem.

Miroslava Čechová