Mimořádné opatření – Covid

Miroslava Čechová Novinky


Od 10. 9. 2020 je povinné nosit roušku ve vnitřních prostorách školy. Žáci musí mít s sebou ve škole 2 roušky a sáček na uložení roušky.
Dále žádáme všechny osoby pohybující se v prostorách školy o maximální odpovědnost a dodržování základních hygienických pravidel.