Jílováci v září v Notinu

Miroslava Čechová Novinky

První kroky žáků Podnikání v novém školním roce budou směřovat do sídla mezinárodní firmy NOTINO. Navštívíme moderní kanceláře této firmy a dozvíme se něco nového z úst nejpovolanějších na oddělení Marketingu a Lidských zdrojů

Ing. Přemysl Doležal