Inspirativní seminář firem Rigips a Isover

Miroslava Čechová Novinky

V posledním prázdninovém týdnu navštívili učitelé OVC Vladimír Pekařík, Petr Beneš a Lukáš Sedláček a učitelka OP Libuše Sýkorová Školu suché výstavby Rigips v Horních Počaplech u Mělníka a zúčastnili se tam inspirativního semináře určeného pedagogům středních škol Sádrokarton – nové trendy v pozemním stavitelství.
Seminář se pořádá každoročně a letošními hlavními tématy byly akustika, tepelné vlastnosti a požární odolnost konstrukcí ze sádrokartonu.
Za firmu Rigips měla paní Bronislava Cveková připraveny prezentace o nových materiálech, firemních novinkách, nových trendech v suché výstavbě a nejčastějších problémech na stavbách.


Za firmu Isover pan Karel Sedláček kromě přednášek předvedl i experimentální pokusy pro demonstraci vlastností produktů a různých řešení, např. pokusy s parozábranami a jejich možnostmi ochrany dřevěných částí staveb, chování izolačních materiálů pomocí kahanu a ledu atd.

V rámci semináře byla také možnost navštívit výrobní halu s výrobní linkou na sádrokartonové desky, zkušebnu materiálů a pracoviště pana Luboše – hlavního aktéra výukových videí firmy.

Všichni, s kým jsme se v Počaplech setkali byly nadšenými odborníky a velmi dobře se o nás starali. Věnovali nám knihy, katalogy, prospekty a pomůcky – tabule s ukázkami materiálů a konstrukcí, které využijeme při výuce.
Získané informace budou předány našim žákům.

Ing. Libuše Sýkorová